Op de pagina van Jeugdhulp Don Bosco kan je een overzicht vinden van al onze opvangcentra. Je kan de contactgegevens onderaan de pagina vinden.

Spirituele steun kan je vinden bij de salesianen of zusters van Don Bosco.

Op de pagina Onderwijs kan je een overzicht vinden van alle Don Boscoscholen. Daarnaast zijn er ook verschillende internaten voor kinderen uit het basisonderwijs en secundair onderwijs. De internaten staan los van de scholen, maar bevinden zich wel in de buurt ervan.

De weg van het evangelie is een van de mogelijkheden om een antwoord te geven op de vraag hoe ik of jij gelukkig kan worden. Voor ons is dat dé weg. Die weg ontdekken kan de moeite waard zijn. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Leven met God, voor God, met mensen en voor mensen… Je kan je engageren om in solidariteit en broederlijkheid, mét en voor jonge mensen, Don Bosco te zijn vandaag.

Als je je geroepen voelt, of denkt te voelen, kan je contact opnemen met Wilfried Wambeke via wilfried.wambeke@donbosco.be (salesianen) of met Hilde Bosmans via hilde.bosmans@donbosco.be (zusters).

Het is mogelijk om een eucharistieviering te laten opdragen door een salesiaan voor een bepaalde intentie. Je kunt dit aanvragen bij de salesiaanse gemeenschap of parochie uit jouw buurt. Je vindt de adressen van alle salesiaanse gemeenschappen hier, die van de salesiaanse parochies kan je hier vinden.

Op de pagina Steun onze projecten kan je een overzicht vinden van alle verschillende organisaties die jouw hulp weten te waarderen.

Don Bosco Vlaanderen & Nederland spant zich in om elke vorm van onheuse machtsuitoefening, van seksueel of fysiek misbruik van minderjarigen of volwassenen in haar midden tegen te gaan. Nultolerantie is de maatstaf. We houden ons hierbij aan de in België en Nederland geldende wetten en aan de regels van het kerkelijk recht. Het beleid rond grensoverschrijdend gedrag in Vlaanderen kan je hier downloaden, dat van Nederland vind je hier. Heeft u een vraag of melding? Dan kan u terecht bij misbruik@donbosco.be. Uw mail zal in alle discretie behandeld worden.

Geen probleem, u kan altijd contact opnemen met onze communicatiedienst door een mailtje te sturen naar dbmedia@donbosco.be. Wij zorgen ervoor dat uw vraag bij de juiste persoon terechtkomt.

Schrijf u hier in voor Don Bosco digitaal (nieuwsbrief)

* indicates required